مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
PrimeWinRs-10 - Reseller Bulk Hosting Account
10 GB Web Space
200 GB Bandwidth
Billing System WHMCS included: No

PrimeWinRs-100 - Reseller Bulk Hosting Account
100 GB Web Space
2000 GB Bandwidth
Billing System WHMCS included: Yes

PrimeWinRs-25 - Reseller Bulk Hosting Account
25 GB Web Space
500 GB Bandwidth
Billing System WHMCS included: Yes

PrimeWinRs-50 - Reseller Bulk Hosting Account
50 GB Web Space
1000 GB Bandwidth
Billing System WHMCS included: Yes

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.232.186.117) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution